In English

Ekonomiskt stöd

Du kan få stöd för plantor och plantering av salix, hybridasp och poppel på åkermark genom landsbygdsprogrammet. Du kan också få stängsling runt planteringarna. Det kan dock finnas regionala begränsningar för vad du kan söka stöd för. Ansökan görs hos länsstyrelsen.
Investeringen måste vara minst 50 000 kronor för att du ska få stöd och högst 40 % av de stödberättigande utgifterna kan ersättas. Kostnaden beräknas utifrån schabloner:

  • plantor och plantering samt extra utgifter förknippade med iordningställande av mark för produktion: 14 500 kronor per hektar
  • stängsling runt planteringar av fleråriga energigrödor: 25 000 kr per hektar

Information om stöden i landsbygdsprogrammet hittar du förutom på din länsstyrelses webbplats även på Jordbruksverkets webbplats.