In English

Nyheter

- Poppelkommissionens årsmöte 2017 hölls torsdagen den 14:e September på Ålvikens gård söder om Trosa. Protokoll från årsmötet hittas under fliken Styrelsen.

- Det 25:e mötet för International Poplar Commission (IPC) hölls i Berlin, Tyskland, 13-16 september 2016. Efter konferensen genomfördes ett par exkursioner varav den ena gick genom Sverige, från Skåne till Mälardalen. Annonsering av mötet finns på FAO:s webbsida: http://www.fao.org/forestry/ipc2016/en/ och i Tyskland: https://www.ipc25berlin2016.com/

- En ny handbok har publicerats för odlare av poppel och hybridasp. Handboken har utarbetats åt Jordbruksverket av Hushållningssällskapet i Skaraborg, Skogforsk och SLU och kan laddas ned gratis via följande länk: http://www.jordbruksverket.se/5.724b891214e1b9d0c4849dbe.html

- Nu kan du bli medlem i poppelkommissionen, klicka här för mer information.

- Papperspopplar och energipilar. Ny bok om snabbväxande lövträdsarter med fokus på produktion av biomassa för energiändamål och råvara för papperstillverkning, författad av professor emeritus Lars Christersson. Mer om boken finns på författarens blogg och boken finns att tillgå i bokhandeln.

- IPC Newsletter – Läs nyhetsbrevet "Poplar and Willow News" från Internationella poppelkommissionen: http://www.fao.org/forestry/ipc/74028/en/

- IPC tillhandahåller publikationer för nedladdning. Bl.a. finns en ny och mycket läsvärd bok tillgänglig för nedladdning, Poplars and Willows (http://www.fao.org/forestry/ipc/69946@158687/en/)